Bezpečné půjčky pro každého

Bezpečná nebankovní půjčka pro každého a bez poplatků předem

Požádat

Půjčky bezpečně, bezpečná nebankovní půjčka, online půjčka

Došli Vám finanční prostředky k růstu Vaší firmy a hledáte možnost jak je získat? Dlužíte již nějaké nebankovní nebo bankovní společnosti nějaké peníze a hledáte možnost sdružit dluhy do jedné? Zde se nabízí jednoduchá otázka, kde nějakou takovou společnost najít. Na trhu je spousta společností, které tuto možnost nabízejí, ale každá se Vám nemusí zamlouvat. Proto navrhujeme individuální řešení.

Rychlá nebankovní půjčka bez poplatků

S naší společností můžete zažádat o půjčku od 100 tisíc Kč až do 50 milionu Kč s tou podmínkou, že musíte ručit nějakou nemovitostí. Nemovitost v tomto případě může dům, pozemek či byt, zkrátka vše co je zapsáno v katastru nemovitosti. Nemovitá věc může být i ve vlastnictví třetí osoby. To znamená, že Vám může ručit nějaký kamarád z branže. Nabízí se Vám otázka - jaký maximální úvěr můžete dostat s ručením nemovitosti? Nejvýše můžete dostat úvěr až 80% z ceny nemovitosti, pokud jste tedy nemalý podnikatel, může se úvěr vyšplhat pro někoho až do astronomických částek.

Rychlá nebankovní půjčka na vyplacení exekuce

Jak tedy u nás půjčku získáte? Je to jednoduché, v nejkratší době Vám můžeme poskytnout úvěr do 3 dnů od podání žádosti s tím, že budou zahrnuty všechny požadavky. Vaše požadavky řešíme podle Vašeho přání a individuálně, snažíme se, co nejvíce vyjít vstříc. U nás nenajdete žádné poplatky za zpracování předem, tudíž Vám zdarma posoudíme a nabídneme půjčku bez nějakých poplatků v případě, že se Vám nebude líbit. Ohledně podnikatelské půjčky neřešíme ani příjmy ani daňové přiznání.

Co dělat v případě, že jste dlužníkem nějaké společnosti? Nevadí nám, zda máte exekuci či ne, zda je nějaká vada na výpisu z katastru, tak ji opravíme nebo budeme akceptovat. Snažíme se jednat v exekutorském jednání k prospěchu Vám, kde se snažíme o maximální snížení dlužné částky. Dokonce i zdarma posoudíme nevýhodné již dříve vámi vzaté úvěry od jiných společností, kdy budeme jednat s věřiteli, případně vymáhací agenturou. Zde díky dlouholeté praxi se naší společnosti daří domluvit lepší podmínky pro zaplacení závazku.

Dále Vám nabídneme, jak se zbavit, co nejlépe dluhů a vyjít tak z neřešitelné situace nejvýhodněji. Nabízí se Vám otázka, co když budete muset prodat nemovitost, abychom Vám mohli poskytnout úvěr? Řešení je prosté, v této skutečnosti Vám nabídneme úvěr za bezkonkurenčních podmínek. Půjčka, která bude splatná z prodeje nemovitosti. To v překladu znamená, že dostanete půjčku, která je stejná jako cena nemovitosti.

Online půjčka na vyplacení exekucí a nevýhodných půjček

Dlužíte u více společností? Jestliže se jedná o nevýhodné půjčky bez zástavy, tak Vám nabízíme jejich konsolidaci. Konsolidace - sdružení dlužných částek u více společností do jedné celkové částky. Pokud dlužíte jedné společnosti 50.000,- Kč a druhé 25.000,- Kč, tak Vám nabídneme vstřícné řešení, a to sdružení dlužných částek do jedné. Konsolidací se v nejčastějších případech dostaneme na zlomek splátky před jejím využitím.

V některých případech i dokonce podnikatelé mají problémy se splácením splátek, proto v naší společnosti upřednostňujeme zejména domluvu s Vámi před vymáháním. Pokud bychom po Vás částku vymáhali, tím bychom Vám zbytečně navyšovali dlužnou částku, a to v žádném případě nechceme.

Online žádost o půjčku

X
Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem vašich osobních údajů a jaké údaje bude zpracovávat?

1. Udělujete souhlas správci osobních údajů - společnosti Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 a berete na vědomí, že další správce vašich osobních údajů - Ing. Lubomír Klosík, místem podnikání V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 729 89 980, držitel oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru, (dále jen „správci“, „my“), budou zpracovávat ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), v rámci formuláře na www.penizebezpecne.mywebpage.cz vaše následující osobní údaje: - jméno, příjmení;- telefonní číslo;- adresu trvalého pobytu;- emailovou adresu;- rodné číslo;- druh příjmů;- výši příjmu;- výši zápůjčky;- exekuce ano/ne;- další informace související pro posouzení žádosti o úvěr.
Co se bude s vašimi osobními údaji dít?2. Pokud budeme potřebovat nějaké údaje upřesnit, můžeme využít vaše kontaktní údaje a kontaktovat vás s případnou žádostí o upřesnění vašich osobních údajů.3. Vaše údaje budou po propočítání výše úvěru, které je prováděno Ing. Lubomírem Klosíkem manuálně na základě výše příjmů, hodnoty ručení, případných exekucí (nejedná se tedy o automatizované individuální rozhodování dle čl. 22 Nařízení) a vypracování žádosti o poskytnutí úvěru předány poskytovatelům úvěrů, s čímž také udělujete svůj souhlas.  4. Poskytovatelé úvěrů se stanou samostatnými správci vašich osobních údajů. Na základě jejich pověření vás poté můžeme dále kontaktovat a umožnit vám uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem úvěru. 5. Vaše osobní údaje a případně smlouvy, které zprostředkujeme, budeme uchovávat po dobu 10 let, a to z následujících důvodů:- v rámci plnění smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, kterou s Ing. Lubomírem Klosíkem uzavřete, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení bude zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné pro umožnění sjednání spotřebitelského úvěru s poskytovatelem úvěru - bez poskytnutí těchto údajů není možné úvěr sjednat;- splnění našich právních povinností, pokud nám nějaká taková povinnost vznikne, což nám přikazuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;- budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem správců;- v ostatních případech (například uchování údajů Easy Money Services s.r.o., předání poskytovatelům úvěru) jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu - takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 6. Souhlas se zpracováním můžete vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět, stačí nám napsat na email na adresu info@easy-money-services.cz. Vaše osobní údaje odstraníme, ledaže by takové odstranění bylo v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy.7. Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správci vašich osobních údajů, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:- poskytovatele účetních služeb;- poskytovatele webhostingu, Wallis Europe s.r.o.;- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužíváme.
Jaká máte práva?8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:- vzít souhlas kdykoliv jakkoliv zpět,- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@easy-money-services.cz, nebo Easy money services s.r.o., El. Krásnohorské 1094/14, Teplice 415 01, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo souhlasu,- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Další informace o správcích + kontakt na správce* Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.* Správci nemají osobu tzv. pověřence.* Správci se dohodli, že je můžete kdykoliv kontaktovat na jednotné e-mailové adrese info@easy-money-services.cz. 

X
souhlas se zpracováním osobních údajů - rozesílání e-mailů - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a novinek z oblasti finančních služeb.
Děkujeme za Váš zájem o zasílání novinek a obchodních sdělení týkajících se finančních služeb! Abychom Vám je ale mohli zasílat, potřebujeme k tomu Váš souhlas.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo Vám bude psát?
My, jakožto společnost Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 (dále jen „my“).

Co Vám budeme psát a proč?
Posílat Vám budeme zajímavosti a nabídky na finanční služby, které poskytujeme my nebo naši partneři, poskytovatelé finančních služeb. Zasílat Vám je budeme však jenom my, pokud by Vám chtěl poskytovatel finančních služeb zaslat svou nabídku sám, je na něm, aby si Váš souhlas získal.
Abychom Vám je mohli posílat, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, kterou nám tímto sdělujete a zároveň tím souhlasíte, že ji budeme používat podle těchto pravidel.
E-mailovou adresu si uložíme na 3 roky.

Co když už si nebudete přát zasílat obchodní sdělení?
Na to máte plné právo. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@easy-money-services.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailech, které Vám zasíláme. Krom toho, že Vám přestaneme psát, tak Vaši e-mailovou adresu také smažeme z naší databáze.

Kdo nám s tím vším může pomáhat?
Jelikož máme každý jen dvě ruce, potřebujeme občas i my pomocnou ruku, aby k Vám naše zprávy doletěly. Tuhle pomoc nám zajišťují tito lidé a společnosti:
* Naši účetní;
* Poskytovatel webhostingu a správce databáze, společnost Wallis Europe s.r.o.

A jaká máte práva?
Především nám kdykoliv dát zpětnou vazbu, když se vám nebude něco líbit, třeba jak často píšeme a podobně.
Krom toho máte ale ještě tato práva:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 

Created by Wallis Media

© 2016 - 2020 Wallis Europe s.r.o.